Tản mạn về thay đổi của Tinder ở Việt Nam hay nghịch lý của sự chọn lựa

Xuân Dung

Xuân Dung

Tôi là người đam mê viết, yêu marketing và thích những thứ sáng tạo.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...