Tagged: thành đạt

Muốn tinh tế phải tập trung khi nói chuyện 0

Muốn tinh tế phải tập trung khi nói chuyện

Bài học thứ hai, muốn có sự tinh tế phải tập trung khi nói chuyện. Nói chuyện với ai thì chú tâm vào NGƯỜI nói chuyện và CÂU CHUYỆN đang nói. Đừng vừa nói...

Người tinh tế là người có lòng nhân ái 0

Người tinh tế là người có lòng nhân ái

Để là người tinh tế, trước tiên phải biết học cách yêu thương người khác, nghĩa là phải có lòng nhân ái. Nhân ái, nhân là người, ái là yêu. Lòng nhân ái chính...