Tagged: sống

0

Vì sao tôi mê giai già?

Nói trước, đây là một câu chuyện rất buồn về giai, buồn ghê lắm. Các bạn nên thủ sẵn khăn giấy để chùi nước mắt, hoặc nếu đọc mà hem thấy buồn thì để...