Tagged: điện thoại

7 ứng dụng điện thoại dùng thư giãn khi đi toilet 0

7 ứng dụng điện thoại dùng thư giãn khi đi toilet

Có một sự thật là hầu như những người trẻ thường sử dụng điện thoại khi ngồi trong nhà vệ sinh.  Đã có một nghiên cứu cho thấy 16% điện thoại có dính phân,...