Category: Sáng Tạo

Vậy hoy đi nha là gì 0

Vậy hoy đi nha là gì?

Lại thêm một trào lưu câu cửa miệng trên mạng “Vậy hoy đi nha” mới nổi gần đây, xếp sau trào lưu “Á đù”, “đắng lòng”, “vồn”… Vậy hoy đi nha là gì mà...