Category: Lẩu Thập Cẩm

Nhật ký về cô vợ yêu quái 0

Nhật ký về cô vợ yêu quái

1. Ngày… tháng… năm… Buổi tối vợ nói chúng tôi phải chia sẻ việc nhà, rồi hỏi tôi: “Rửa bát và chùi nhà anh chọn cái nào?”. Tôi chọn rửa bát. Rửa bát xong...