Chuyện thôn Vịt và trẻ trâu

Thôn Vịt nổi tiếng trồng lúa, nên có rất nhiều trâu. Con nào con nấy khỏe mạnh, tướng tá to con nhưng làm biếng. Suốt ngày nằm ườn chẳng làm việc, không thì khùng sảng đâm đầu húc nhau, húc cột điện tìm vui. Gọi theo “vấn đề dân tộc” là mất định hướng, thiếu lý tưởng mục tiêu.

Trẻ trâu là gì?

Trước tình hình đó, thôn Vịt nghe đồn bên xứ Cao Miên có ông thầy phép biết dùng chim chơi đàn. Tức là kêu đàn chim sà xuống mổ dây đàn tạo tiếng nhạc, kỳ lạ thay ai nghe nhạc do chim ông đàn đều thấy bừng bừng sức sống, lao đầu ra làm việc hăng say

Ông trưởng thôn Vịt, chú Lão Đạnh quyết định phen này phải mời thầy phép về giúp đỡ, bỏ luôn 31 tấn lúa ra chơi sang.

Thầy phép về thôn Vịt, người ta đón tiếp hết sức nồng nhiệt, mướn luôn một dàn trẻ em đứng lấy bông hoa kết chữ “Em ♥ Thầy” cho xôm tụ.

Thầy bắt đầu dùng chim chơi đàn cho trâu nghe, nhưng dù chim thầy chơi cỡ nào thì đàn trâu vẫn nằm một đống vẫy đuôi phe phẩy. Thôi thì bỏ mẹ thầy rồi, quên cái câu ông bà ta dạy, mấy đời lại đi “đàn gảy tai trâu”.

Nhưng kỳ lạ chưa kìa, thay vì đàn trâu lao đầu ra đồng làm việc, thì mấy anh chủ trâu lại hùng hục vác cày ra ruộng cày bừa thay trâu. Vậy là thầy pháp được trả 31 tấn lúa, trâu thôn Vịt vẫn cứ nằm và người thì đã chịu đi cày.

Chuyện thôn Vịt thiệt vui!

 Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

Loading Facebook Comments ...