Tagged: ý tưởng

Những ý tưởng sáng tạo cho Sài Gòn đẹp hơn 0

Những ý tưởng sáng tạo cho Sài Gòn đẹp hơn

Người Sài Gòn hằng ngày phải gắn bó với công việc căng thẳng, điều kiện sinh hoạt riêng tư chật hẹp, nhu cầu về những không gian công cộng cởi mở, thân thiện, thoải...