Tagged: vui

0

Vì sao tôi mê giai già?

Nói trước, đây là một câu chuyện rất buồn về giai, buồn ghê lắm. Các bạn nên thủ sẵn khăn giấy để chùi nước mắt, hoặc nếu đọc mà hem thấy buồn thì để...

Chuyện thôn Vịt và trẻ trâu 0

Chuyện thôn Vịt và trẻ trâu

Thôn Vịt nổi tiếng trồng lúa, nên có rất nhiều trâu. Con nào con nấy khỏe mạnh, tướng tá to con nhưng làm biếng. Suốt ngày nằm ườn chẳng làm việc, không thì khùng...