Tagged: Tony Buổi Sáng

0

Trí khôn của dượng Tony

Thời dượng Tony vừa tốt nghiệp, lượng sinh viên ra trường còn ít, nên dượng Tony và đồng bọn nghĩ mình ghê gớm lắm. Đứa nào mới rời đít khỏi ghế nhà trường không...

0

Dượng Tony xài smartphone

Ảnh minh họa không hề liên quan đến bài viết, để cho nó mát con mắt  Tony là người thuộc trường phái cổ điển, khá bảo thủ về công nghệ, nên xưa giờ ngoài...