Tagged: máy tính

Xin lỗi, anh chỉ là thằng cài Win dạo 0

Xin lỗi, anh chỉ là thằng cài Win dạo

* Mỗi lần sửa máy tính mà sửa qua đt là mình gào rú hết khả năng có thể: – Ê mài, xem dùm tao cái mạng coi, vào net quài không được –...