chimxanh.net Khơi nguồn ý tưởng sáng tạo

Tiếp thị theo kiểu dượng Tony Buổi Sáng 0

Tiếp thị theo kiểu dượng Tony Buổi Sáng

Hòa chung không khí tắm táp đó, dượng Tony mở công ty “Tắm Việt”- theo model cái gì cũng có chữ Việt ở phía sau. Mọi người mê tít mắt, mua khí thế, giá...